add ثبت آگهی

حریم خصوصی و قوانین و مقررات

با عضویت در این سایت :
- کاربر متعهد به رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران می شود.
- کاربر متعهد به درج اطلاعات صحیح در این سایت می شود و به "همراه بنا" اجازه می دهد این اطلاعات را برای سایر کاربران و مخاطبان نمایش دهد.
- کاربر متعهد می شود حساب کاربری به نمایندگی از شخص دیگری ایجاد نکند و در صورت بروز مشکل "همراه بنا" می تواند موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
- کاربر در صورت هرگونه تخلف و تجاوز به حریم خصوصی و نقض حقوق سایر کاربران و مخاطبان و سوء استفاده از اطلاعات دیگران، از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود.
- همراه بنا در صورتی که به صحت اطلاعات وارد شده از سوی کاربر شک کند، می تواند اطلاعات وارد شده را بدون اطلاع کاربر ویرایش یا حذف کند.
- در صورت برقراری ارتباط با سایر کاربران، مسئولیت تحقیق و بررسی در مورد صحت اطلاعات آن ها برعهده کاربر می باشد و "همراه بنا" هیچگونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات کاربران و کلاه برداری های اینترنتی ندارد.
- "همراه بنا" هیچگونه قرارداد، تعهدنامه یا سندی با کاربران و آگهی دهندگان حقیقی و حقوقی منعقد نکرده و منعقد نمی کند و کاربران هر لحظه قادر به ویرایش اطلاعات خود هستند. بنابراین "همراه بنا" هیچگونه مسئولیتی در قبال هر نوع اطلاعات غیر واقعی و آگهی های ثبت شده در سایت و اپلیکیشن را نمی پذیرد و فقط مطالب و اطلاعات درج شده توسط کاربران را نمایش می دهد.
- مسئولیت استفاده از آگهی های این سایت برعهده کاربر است و "همراه بنا" هیچگونه تعهدی در قبال خسارات مستقیم، غیرمستقیم، ناخواسته، تبعی و کیفری ناشی از استفاده شما از این سایت را ندارد.
- مسئولیت استفاده از هرگونه متن، پیام، توضیح، اطلاعات، عکس، مشخصات تماس و موارد مشابه که به همراه بنا ارسال می شود یا در آن قرار می گیرد، شامل افشا، مخابره، نشر و پخش و بازتولید بر عهده فرستنده اطلاعات می باشد.

از توجه شما در مطالعه متن حریم خصوصی سایت متشکریم ...